Una emoció és una reacció provocada per un estímul determinat. Davant d’una situació, reaccionem sense pensar-hi. Aquesta reacció, que sorgeix de manera inconscient i  incontrolada,  pot ser positiva o negativa. 

Les emocions humanes són diverses, algunes ens agraden, ens fan sentir còmodes i d’altres no ens agraden, no les volem sentir, ens culpabilitzem de sentir el que sentim i en volem defugir. Com més intentem no sentir-les o defugir-ne, més malament ens sentim i entrem en un cercle viciós del què costa sortir-ne.

Partint de la base que les emocions ens ajuden a adaptar-nos, a aprendre i que són necessàries, començarem per identificar quines són les emocions que sento, quines em produeixen benestar i quines no, en quins moments les sento, què faig per deixar de sentir una emoció que m’incomoda? 

La part negativa de les emocions que m’aporten malestar és que es quedin estancades i instaurades en nosaltres en forma de pensaments repetitius. Per això tenim recursos com caminar, anar a la natura, respirar profundament, escoltar música, compartir-ho, meditar…